HomeAbout UsOur ProductsKnow-HowFAQContact Us
Language Version
Welcome to EPC International

ในปัจจุบันพลังที่มีในโลกเราเริ่มที่จะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะมนุษย์เราใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ไม่ช่วยกันประหยัดพลังงานโลก โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่ราคาของน้ำมันแพงขึ้นอย่างมาก จนเป็นที่แน่นอนแล้วว่า น้ำมันราคาถูกจะไม่มีอีกต่อไปแล้วในอนาคต อีกทั้งปัญหาภาวะธรรมชาติ อันเกิดจากภาวะโลกร้อน ทำให้ทุกประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยต้องหันมาเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน ด้วยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนทุกรูปแบบ

แหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกเราและไม่เสียค่าใช้จ่ายคือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีความปลอดภัยสูง โซล่าเซลล์สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่เครื่องคิดเลข ไปจนถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

LED Sign
LED Sign
LED Sign
Advertise board
LED Sign
LED Sign
Outdoor Light
Outdoor Light
LED Sign
Advertise board
Advertise board
Outdoor Light
Outdoor Light
Outdoor Light
Promoion
Promoion
Charge Controller
Saving Lighting
Solar Cell
Solar Cell
Outdoor Light
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Solar Cell
Advertise board
Advertise board
Advertise board
LED Sign
Saving Lighting
Led Display Full color
Led Display Full color
Saving Lighting
Led Display Full color
Led Display Full Color
Led Display Full color
Led Display Full color
Led Display Full color
Score Board Sign
Outdoor Light
Score Board Sign
Led Display
Led Display
Digital Clock
Digital Clock
Score Board Sign
Score Board Sign
Score Board Sign
Score Board Sign
Score Board Sign
Score Board Sign
Outdoor Light
Charge Controller
Charge Controller
Vision battery (CP Series)
Battery
Price List Solar Cell
Solar Cell

AVERAGE WATTAGE REQUIREMENT GUIDE


Solar Cell 1200 Watt


Solar Cell 1200 Watt

Solar Cell 600 Watt


Solar Cell 600 Watt

solar cell 120 Watt


solar cell 120 Watt

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

การนำแผงเซลส์แสงอาทิตย์ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ นั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ การใช้แผงเซลส์แสงอาทิตย์ให้เพียงพอกับปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในแต่ละวัน และจำนวนชั่วไมงการใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน เพื่อที่จะได้คาดคะเน จำนวนแผงเซลส์แสงอาทิตย์ที่จะต้องใช้ทั้งหมดได้ ตัวอย่างการประมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนั้น จะบ่งบอกปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ในรูปของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ (W) เราสามารถดูกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ได้จากป้ายฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง หรือ ภายในคู่มือของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เช่นหลอดไฟฟ้าฟลูออเร้นเซ้นขนาดยาว จะมีกำลังไฟฟ้า 40 วัตต์ ,ขนาดสั้น 20 วัตต์ โทรทัศน์สีขนาด 14 นิ้วจะมีกำลังไฟฟ้าประมาณ 70 วัตต์(ดูจากป้ายฉลากภายหลังตัวเครื่อง ) หลังจากทราบกำลังไฟฟ้าเป็น วัตต์ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้ว ต่อไปเป็นการประมาณการจำนวนชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้ต่อ 1 วัน เช่น และค่าของกำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์ของเครื่องใช้ ไฟฟ้านั้น คูณ ด้วยจำนวนชั่วโมงที่ใช้ก็จะเป็นกำลังไฟฟ้าที่ใช้ภายในจำนวนชั่วโมงนั้น เช่น หลอดไฟฟ้า 40 วัตต์ต้องการใช้ 3 ชั่วโมงต่อวัน = 40x3 = 120 วัตต์ ( แสดงให้เห็นว่า ถ้าใช้หลอดไฟฟ้า 40 วัตต์ 1 ชั่วโมงจะกินไฟ 40 วัตต์ และถ้าเป็น 3 ชั่วโมงจะกินไฟฟ้า 120 วัตต์ ) หลอดไฟฟ้า 20 วัตต์ต้องการใช้ 4 ชั่วโมงต่อวัน = 20x4 = 80 วัตต์ โทรทัศน์สี 70 วัตต์ เปิดใช้งาน 5 ชั่วโมงต่อวัน = 70x5 = 350 วัตต์ ดังนั้นปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งหมดเท่ากับ 120 + 80 + 350 = 550 วัตต์ ดังนั้นแผงโซลาร์เซลส์ที่ใช้จะต้องผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าหรือเท่ากับ 550 วัตต์เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ความรู้เกี่ยวกับ เซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ประวัติความเป็นมาของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) โดย แชปปิน (Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) และเพียสัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยทั้ง 3 ท่านนี้ได้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิกอน จนได้เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซึ่งปัจจุบันนี้เซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกพัฒนาขึ้นจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% แล้ว ในระยะแรกเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโครงการด้านอวกาศ ดาวเทียมหรือยานอวกาศที่ส่งจากพื้นโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มีการนำเอาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้บนพื้นโลกเช่นในปัจจุบันนี้ เซลล์แสงอาทิตย์ในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาดำ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีสีต่างๆ กันไป เช่น แดง น้ำเงิน เขียว ทอง เป็นต้น เพื่อความสวยงาม
ความรู้เกี่ยวกับ เซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
Copyright @ 2008 EPC International Co., Ltd. All rights reserved.